Lesní klub Ostrov ZeMě


Lesní klub Ostrov ZeMě, je sportovně rekreační předškolní zařízení, které své služby začalo poskytovat v září 2020. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 – 7 let. Kapacita je 16 dětí/ den, které budou doprovázet vždy dva zkušení průvodci.

Provoz klubu zajišťuje spolek Ostrov ZeMě, z.s., který vznikl v únoru 2019.

Nabízíme:

  • vzdělávání blízké přírodě
  • prvky montessori vzdělávání
  • prvky waldorfské pedagogiky
  • adaptační režim na školku dle individuálních potřeb Vašeho dítěte
  • klub předškoláků
  • vzdělávací program tvořený s ohledem na požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
  • vyváženost svobodné hry v přírodě a vzdělávání
  • respekt, empatii, zájem a lásku věnovanou Vašim dětem…

Nabízíme flexibilitu ohledně docházky. Možnost chodit pouze na pár dní v týdnu a tím zajistit dítěti jak socializaci a přivykání na předškolní vzdělávání, tak možnost trávit čas s rodinou.

Vzdělávání v lesním klubu Ostrov ZeMě

Naší motivací pro založení Lesního klubu Ostrov Země bylo poskytnout dětem v našem městě možnost vzdělávání v přírodě a připravit co nejvíce přirozené, podnětné a bezpečné prostředí. Základem našeho vzdělávání je tedy lesní pedagogika (vzdělávání “venku, mimo prostory školní třídy”).

Dále zapojujeme prvky systému Waldorfské pedagogiky a pedagogiky Marie Montessori. Oceňujeme spojení a návrat k přírodnímu cyklu, který poskytuje waldorf a také dokonale promyšlené pomůcky Marie Montessori. Naše vzdělávání se řídí ročním koloběhem přírody a s ním spojenými tradicemi.

Spojením toho všeho nabízíme a poskytujeme dětem prostor pro svobodné a samostatné učení se a poznávání okolního světa v tom nejpřirozenějším prostředí, v přírodě.

Rytmus dne:

08.00 – 09.00 příchod dětí
09.00 – 09.30 ranní kruh
09.30 – 10.00 svačina
10.00 – 12.00 vzdělávání, volná hra, pobyt dětí venku
12:00 – 12:45 oběd
12.45 – 13:00 odchod dětí
13.00 – 14.30 odpočinek, polední klid
14.30 – 15.00 svačina
15.00 – 16.30 vzdělávání, volná hra, pobyt dětí venku

Ladovská zima na Ostrově 2022